РАЗЛИЧЕН СВЯТ НЕ СЕ ГРАДИ ОТ БЕЗРАЗЛИЧНИ ХОРА!
Искам да живея в Пазарджик- моят град!
Искам го още по- красив, още по- приветлив и по- модерен!
Ще продължавам да работя за неговото развитие и бъдеще! Приоритетите на екипа ни са:
– Подобряване на условията за извън класни занимания на деца и младежи
– изграждане на зали
– Ремонт на Куклен театър
– Ремонт на Младежкия дом
– Изграждане на Летен амфитеатър
– Изграждане на образователен център за извънкласни дейности
– Създаване на фонд за стипендии
– Стартиране на програма между завършващи и работодатели
– Завършване на западен околовръстен път
– Цялостна подмяна на уличното осветление
– Цялостен ремонт на градския пазар
– ремонт на булеварди, малки улици и тротоари
– спорт
– озеленяване и мн. др
АКО И ВИЕ МИСЛИТЕ КАТО МЕН, ГЛАСУВАЙТЕ С №69!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!