Общинска избирателна комисия –  Пазарджик насрочва обучение на членовете на СИК за Община Пазарджик в сградата на община Пазарджик – зала „Маестро Георги Атанасов“, както следва:

20.10.2019 г. от 13:00 часа –  СИК от № 131900001 до СИК № 131900030 включително.

20.10.2019 г. от 15.30 часа – СИК от № 131900031 до СИК № 131900062 включително.

20.10.2019 г. от 18.00 часа – СИК от № 131900063 до СИК № 131900100 включително.

21.10.2019 г. от 18.00 часа – СИК от № 131900151 до СИК № 131900178 включително.

22.10.2019 г. от 18.00 часа – СИК от № 131900179 до СИК № 131900205 включително.

Всички членове на СИК да носят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО удостоверенията си.

На 16.10.2019г. от 10:00ч. ще се проведе обучение от ЦИК на ОИК Пазарджик, на което са поканени представители на областната и общинските администрации, на „Информационно обслужване“ АД, на ТЗ „ГРАО“, на МВР и на служба „Пожарна и аварийна безопастност“, както и всички ангажирани с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.