Община Пещера е с най-голям брой наложени финансови корекции по проекти в областта – 40 във връзка с програмата за саниране, съобщи кандидатът за кмет на община Пещера Йордан Младенов от Коалиция „БСП за България“.

Той се позова на информация, предоставена от министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова. Установените нарушения при възлагането на обществени поръчки са за ограничителни критерии за подбор и незаконосъобразна методика за комплексна оценка. 40-те финансови корекции са наложени по 9 проекта за енергийна ефективност по програма „Региони в растеж”. Някои от санкциите са на стойност 25% от договора.

Проектите, по които община Пещера, е санкционирана, са за саниране на сградите на общинска администрация, Ритуална зала, Полиция, Пожарна, Общински детски комплекс и редица жилищни сгради в града. Общата им стойност е близо 7,5 млн. лева. Очевидно, освен неизпълнени ангажименти към жителите, е факт и тежкото финансовото състояние на община Пещера, което изисква спешен оздравителен план и строг контрол на изразходване на средствата, посочи кандидатът за кмет Йордан Младенов.

Той уточни, че през последните 4 години, беше създадена цяла Дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки“ към общината, която струва на данъкоплатците близо 100 000 лева и въпреки това, община Пещера търпи финансови санкции в големи размери, именно по европроекти.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!