Общинската избирателна комисия в Пазарджик масово подменя членове на секционни избирателни комисии. До момента са внесени около 200 искания за отказ от хора, които фигурират в комисиите без тяхното знание и съгласие. Това създава голямо затруднение, каза председателят на Общинската избирателна комисия Георги Добрев пред БНР вчера.

„Доста са, от определена политическа сила, от една, хората не знаят, че са назначени. Масово звънят в ОИК, заявяват, че не желаят да участват, разбрали по един или друг повод, вероятно от нашия сайт, че са назначени и ние естествено търсим партиите, за да ги заменят, за да не останат секциите без членове.

Винаги има риск, възможно е все още някои хора дори да не знаят, че са назначени и в деня на избора да не се явят. Надявам се да не се стига до спиране или забавяне на изборния процес, но ако е в пълен състав ръководството, имат кворум, комисията може да работи в намален състав, не е пречка, но трябва да са повече от половината“, обясни той.