Общинската избирателна комисия в Белово обяви разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

Имена на общинските съветници Партия/коалиция/местна коалиция/независим ЕГН/ЛН
1 .Атанас Павлов Тасев ПП ГЕРБ **********
2. Васил Петров Савов ПП ГЕРБ **********
3. Велизар Здравков Илов Местна коалиция Алтернативата на гражданите (КМ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21, КП АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) **********
4. Еленко Страхилов Ветренски Местна коалициа Движение Гергьовден (ПП Движение Гергьовден, ПП Съюз на демократичните сили) **********
5. Иван Ангелов Кехайов Местна Коалиция ВМРО (ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН) **********
6. Костадин Георгиев Варев Местна коалициа Движение Гергьовден (ПП Движение Гергьовден, ПП Съюз на демократичните сили) **********
7. Любомир Георгиев Калайджийски Местна Коалиция ВМРО (ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН) **********
8. Мая Димитрова Гераксиева Местна Коалиция ВМРО (ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН) **********
9. Румен Иванов Стойчев ПП ГЕРБ **********
10. Стефан Василев Якимов ПП ГЕРБ **********
11. Стефан Георгиев Стефанов Местна коалициа Движение Гергьовден (ПП Движение Гергьовден, ПП Съюз на демократичните сили) **********
12. Стойко Стойчев Стефанов Местна коалиция Алтернативата на гражданите (КМ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21, КП АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) **********
13. Христо Ангелов Цветанов Местна коалиция Алтернативата на гражданите (КМ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21, КП АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) **********

Ето кой какви преференции спечели от вота в неделя.

№ в бюле-тина-та Наименование на партията, коалицията или местната коалиция № в под-режда-нето Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата № на спи-сък Брой

предпо-читания

1 ПП БЗНС 1. Васил Иванов Иванов А 33
43 ПП ГЕРБ 1. Васил Петров Савов А 296
2 Атанас Павлов Тасев А 161
3. Стефан Василев Якимов А 129
4. Румен Иванов Стойчев А 128
5. Борис Николов Петракиев А 107
6. Иван Цветанов Магаранов А 93
7. Владимир Петров Михайлов Б 57
8. Ангелина Ангелова Арабаджийска Б 33
9. Петранка Йорданова Вълкова Б 33

 

10. Васка Спасова Грозданова Б 82
11. Иван Георгиев Станчев Б 37
12. Асен Иванов Родев Б 41
13. Иван Александров Цоклинов Б 27
49 Земеделски съюз „Ал. Стамболиски“ 1. Юлиана Димитрова Дошева А 151
2. Антоанета Иванова Миладинова А 77
3. Верка Димитрова Иванова А 24
4. Иванка Сашкова Пенева Б 16
5. Катя Лукова Кръстева Б 3
6. Иванка Георгиева Чоканова Б 2
51 ВОЛЯ 1. Цветана Костадинова Мизова А 34
2. Владислав Петров Кирков А 5
66 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАГИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 1. Веселин Георгиев Дургов А 59
67 Местна Коалиция ВМРО (ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН) 1. Иван Ангелов Кехайов А 208
2. Мая Димитрова Гераксиева А 137
3. Любомир Георгиев Калайджийски А 100
4. Росица Димитрова Николова Б 35
5. Живко Стефанов Митрев Б 22
6. Димитър Георгиев Марков Б 38
7. Мария Борисова Митова Б 22
8. Георги Петров Николчев Б 32
9. Илиана Лазарова Ванчева Б 27
10. Златин Георгиев Бучев Б 21
11. Иван Василев Огнянов Б 14
12. Кристиян Пламенов Тошков Б 4
13. Василка Стефанова Угринова Б 18
68 Местна коалиция ПП „Движение Гергьовден ( ПП „Движение Гергьовден“ и ПП „Съюз на демократичните сили“) 1. Костадин Георгиев Варев А 228
2. Еленко Страхилов Ветренски А 140
3. Стефан Георгиев Стефанов А 125
4. Станислав Александров Танев А 104
5. Ангел Христов Джамов А 86
6. Тонка Стефанова Желева Б 20
7. Галина Спасова Узунова Б 13
8. Ивелина Стефанова Андонова Б 33
9. Виолета Димитрова Цоклинова Б 41
10. Иван Димитров Дангов Б 34
11. Милен Йорданов Петракиев Б 20
12. Светлозар Иванов Малинов Б 28
13. Ангел Тодоров Стоев Б 38
69 Местна коалиция Алтернативата на гражданите (КМ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП АБВ, ПП ДВИЖЕНИЕ 21, КП АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ) 1. Стойко Стойчев Стефанов А 223
2. Велизар Здравков Илов А 100
3. Христо Ангелов Цветанов А 72
4. Даниел Георгиев Михайлов А 70
5. Венцислав Георгиев Кошов А 66
6. Валентина Йорданова Вакарелска А 65
7. Тома Иванов Малинов Б 32
8. Цветелина Георгиева Спасова Б 33
9. Николай Димитров Шкодров Б 15
10. Павел Николаев Вучев Б 36
11. Ивайло Любенов Николов Б 14
12. Стефка Лазарова Димитрова Б 19
13. Васил Антонов Шуманов Б 10