Българин успя да осъди фирма за бързи кредити, след като му се наложи да върне над два пъти повече пари, отколкото е взел. Той сключил договор за бърз кредит с  „Профи Кредит България“ от 5000 лева през 2017 с падеж май 2020 година, но се оказало, че трябва да върне цели 12 хиляди лева, съобщи „Трафик нюз“.

Срокът на договора бил 36 месеца. Уговорена била фиксирана годишна възнаградителна лихва в размер на 41.17 % с левова равностойност на 3 783.28 лв. и възнаграждение за „пакет за допълнителни услуги“ в размер на 3 284.28 лв.

Погасителните вноски били 36 на брой, всяка в размер на 243,98 лв., предвид ГПР от 49,89 %, като само до тук общата стойност по погасяване била 8783,28 лева. Допълнително обаче се оказало, че трябва да плаща по още 91,23 лева месечно заради т.н. пакет за допълнителни услуги в размер на 3284 лева. Така общият размер на кредита набъбнал до колосалната сума от 12 067 лв, платима на вноски от по 335 лева на месец.

Кредитополучателят и неговият съдлъжник решили да обжалват, тъй като според тях договорената лихва в размер на 41.17 % е нищожна, поради противоречието й с добрите нрави, както и на закона. Редом с това те завеждат иск за признаване на установено, че не се дължи сумата от 2 368.58 лв. – представляваща остатък от възнаграждение за пакета за допълнителни услуги по договора. И двете искания на длъжниците са уважени от Районен съд Пловдив. Така им е опростена оставащата сума от допълнителния „пакет услуги“ и се признава клаузата за лихва за нищожна.

От „Профи Кредит България“ обаче не се отказват и обжалват на втора инстанция. И тук Окръжният съд в Пловдив се произнася в подкрепа на двамата съдлъжници.

Според магистратите, клаузите за лихва и допълнителен пакет не просто са недобросъвестни, а чрез споразумението за предоставяне на пакет от допълнителни услуги на практика се въвеждат допълнителни разходи, в резултат от които общият разход по кредита за потребителя и съответно годишният процент на разходите реално са с поне 1/3 по- големи размер от този, посочен в договора за потребителски кредит и при всяко положение надхвърлят петкратния размер на законната лихва по чл.19, ал.4 от ЗПК.

Т.н. „допълнителен пакет услуги“ включва следните: 1. Приоритетно разглеждане и изплащане на потребителския кредит; 2. Възможност за отлагане на определен брой погасителни вноски; 3. Възможност за намаляване на определен брой погасителни вноски; 4. Възможност за смяна на дата на падеж; 5. Улеснена процедура за получаване на допълнителни парични средства.

Съдът подчертава, че всички услуги, вкарани в този пакет, представляват задължение на кредитора и дори някои от тях са напълно безпредметни, като за тях не би следвало да се държи каквото и да е.

Така магистратите са категорични и обявяват клаузата за лихви по договора за нищожна, а остатъкът от парите по пакета няма да се дължат. Решението на съда е окончателно.

 

Прочетете и това: „БЪРЗИТЕ ПАРИ” – лесни и бързи решения с неочаквано тежки последици –   ТУК  

Адвокат: В отговор на писмото – търсете си правата – ТУК