График за изплащане възнагражденията на членовете на СИК участвали в Местни избори 2019 год. I и II тур

                                      13 ноември 2019 г.

 

Секция № 1       до №  7

                                      Секция № 40     до №  47

                                      Секция № 80     до №  87

                                         Секция № 151  до  №  161

 

                                      14 ноември  2019 г.

 

Секция № 8      до №  19

                                      Секция № 48     до №  55

                                      Секция № 88     до №  94

                                         Секция № 162  до  №  175

 

                                      15 ноември  2019 г.

 

Секция № 20    до №  27

                                      Секция № 56    до №  63

                                      Секция № 98    до №  100

                                         Секция № 176  до  №  183

 

 

                                      18 ноември 2019 г.

 

Секция № 28    до №  35

                                      Секция № 64    до №  71

                                         Секция № 184  до  №  195

 

                                      19 ноември 2019 г.

 

Секция № 36    до №  39

                                      Секция № 72    до №  79

                                         Секция № 196  до  №  205

   

Възнагражденията ще се изплащат

от 9.00 ч. – до 12.30 ч. и от 14 ч. – до 17.30 ч.

в Центъра за информация и услуги на гражданите  

на бул.”България” №2  гр.  Пазарджик