Такса смет за гражданите ще скочи от 2020 г. , като най-голямото увеличение ще бъде за хората в крайните квартали на градовете. Това предвижда предстоящо изменение в Закона за местните данъци и такси.

Промените предвиждат размерът на такса смет да се определя според количеството изхвърлени боклуци или брой на ползвателите на услугата, а не както в момента на база размера на имота и в кой квартал на града се намира. В първоначалния вариант се предвиждаше, че през всяка от първите 5 години след приемане на промените в закона, такса смет за всеки конкретен имот да не скача с повече от 20%. Но този текст отпада от приетите промени. Така скокът на такса смет за гражданите от 2020 г. може да бъде доста по-голям.

В момента такса смет за имотите в центъра на големите градове е по-голяма от налога за жилищата в крайните квартали, защото данъчната им оценка е по-ниска. С промените за жилищата в центъра на София и в крайните квартали ще се плаща една и съща такса смет, ако в тях живеят еднакъв брой хора и хвърлят едно и също количество боклук. Наред с това много фирми ще плащат по-малко за събирането на отпадъците, защото сега плащат налога на база притежавани имоти.

И за да влязат същите пари в общината, такса смет ще скочи най-много за хората в крайните квартали. Гражданите и бизнесът плащат такса смет за три отделни услуги – събиране и транспортиране на битови отпадъци до инсталации за тяхното третиране, за самото третиране на боклука и за поддържане на чистотата на обществените места. С промените в закона за първите две услуги такса смет ще може да се определя според индивидуалното количество битови отпадъци за имота или брой ползватели на услугата в имота. За да се плаща според количеството боклук общините може да задължат хората да купуват определен минимален брой торби, с които да си изхвърлят сметта. Другият вариант е за всеки имот да се определи колко контейнера за боклук са необходими и колко често се събират.

За услугата по поддържане на чистотата на обществените места такса смет ще може да се определя на база брой ползватели на услугата в имота или според неговата площ. Може да има и различни основи за определяне на такса смет за различните зони в общината, както и за различните категории задължени лица. Общините ще може да определят и други бази, на които да се пресмята такса смет, но само ако докажат, че реално не може да се приложат начините за изчисление на таксата, посочени в закона. В големите градове обаче най-лесно ще бъде такса смет да се плаща на база брой ползватели в имота.

За целта с промените в закона беше записано, че собствениците на имоти, както и домоуправителите трябва да дадат в общините данни за броя на хората, които живеят в съответното жилище. Като целта е данните, които подава собственикът на имота да се засекат с тези от домоуправителя. Ако собственик на имот не обяви колко души живеят в него, или излъже, глобата е от 10 лв. до 400 лв., а санкцията за фирми е от 100 лв. до 3000 лв.

Глобата за същото нарушение от страна на домоуправител е от 50 лв. до 1000 лв. Така реално се създава още една административна тежест за гражданите – при раждане на дете, при смърт на човек, или просто, ако двама млади решат да живеят заедно, ще трябва да се ходи в общината и да се подава декларация.