Мобилен електрокардиограф бе дарен днес на Центъра за спешна медицинска помощ в Пазарджик, новият апарат ще позволи на екипите, които обгрижват спешни пациенти да направят необходимите изследвания още в линейката или в дома на болните. Дарението е направено от сдружение „Сърце за България“, чийто създатели са Гордън и Венета Мерк.

Те са пожелали да закупят и предоставят този апарат, тъй като оборудването за Спешна помощ е в недостиг, а много хора, които звънят на телефон 150 се нуждаят именно от преглед на сърцето. Електрокардиографът е от ново поколение, той дава информация за състоянието на пациентите и отчита вероятността от предстоящ инсулт или инфаркт. Дарението бе предоставено днес на д-р Стоянова от ЦСМП и д-р Борис Манев, директор на ЦСМП. Те благодариха на Гордън Мерк от свое име и името на своите пациенти.

Електрокардиографията показва електрическата активност на сърцето в точния момент на провеждане на изследването. Може да бъде повтаряна многократно, за да се проследи динамиката на състоянието. Едно подобрение или влошаване на записа помагат на лекаря да постави своето заключение в комбинация с лабораторните резултати и общото състояние на човека.