Правителството отпусна финансиране за реализацията на важни проекти на територията на област Пазарджик. Със средствата ще бъдат извършени ремонти на улици и общински пътища. Отличници според кабинета са общините Пещера и Септември, тъй като на тях са отпуснати най-много пари. Ето как са разпределени сумите: 
Община Велинград: 609 717 лева за изграждане на общински път и ремонт на улици от общинската пътна мрежа
 
Община Пещера: 1 215 707 лева за реконструкция и рехабилитация на улици
 
Община Ракитово:  369 200 лева за изграждане на канализация за отпадни води и благоустрояване на улица
 
Община Септември: 1 627 550 лева за изграждане на околовръстен път.
 
Община Сърница: 570 000 лв за ремонт на улична пътна мрежа
 
Община Батак: 474 738 лв за ремонт и рехабилитация на улици