С пожелания за здраве, дълголетие и множество професионални успехи се обръщат към граничарите: Красимир Кокуринков от Бургас, Атанас Анатасов от Русе, Борислав Борисов и Диомил Попов от Видин, Фея Павлова от Гоце Делчев , Пламен Мериски от Барутин, от Пресцентъра на ОДМВР – Пазарджик. Утре е професионалният празник на Гранична полиция, а всички изброени поименно колеги са получили своята професионална квалификация в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик, при Академията на МВР. 

В ЦСПП-Пазарджик се извършва първоначално професионално обучение на новопостъпили служители, както и курсове за повишаване на квалификация или преквалификация на държавни служители от Главна дирекция „Национална полиция”, в това число и Дирекция „Жандармерия“, Главна дирекция „Гранична полиция” и областни дирекции на МВР от цялата страна.