Минималната работна заплата ще се увеличи на 610 лева от днес, 1 януари 2020 г. От същата дата ще се увеличат и заплатите в бюджетния сектор с 10%, на учителите – със 17,5 на сто и на социалните работници – с 15%. Минималният осигурителен праг се увеличава на 610 лева, колкото е минималната работна заплата. За земеделски производители минималният праг ще бъде 420 лева.

Максималният осигурителен доход се запазва на 3000 лева. Прагът на бедността догодина ще бъде 363 лева месечно. В социалния бюджет е заложено и увеличение на всички пенсии от 1 юли с 6,7%. По-голям ръстът ще бъде на минималната пенсия, която ще стане 250 лева. В момента тя е 219,43 лева.
Минималната социална пенсия за старост ще нарасне на 141,63 лева. Максималната пенсия, или т.нар. таван, се запазва на ниво 1200 лева. От 1 юли догодина пенсиите, отпуснати до края на 2019 г., ще се увеличат с 6,7%. Средният размер на пенсията ще достигне 412,28 лв., което е с 31 лв. повече в сравнение с 2019 г.

От 1 юли 2020 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши от 219,43 лв. на 234,13 лв. От същата дата ще нарасне и социалната пенсия за старост, която ще стане 141,63 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на достигнатото през 2019 г. ниво от 1200лв. Тази стойност ще се прилага за всички пенсии, без оглед на момента на отпускането им.

Прогнозите са, че през 2020 г. средният осигурителен доход ще достигне 1063 лв., което е ръст от 7,8% в сравнение с очакваната му стойност през настоящата година. Средногодишният брой осигурени лица се очаква да се увеличи на 2,796 млн.

През 2020 г. за изплащане на пенсии са предвидени 10,576 млрд. лв. – със 729,1 млн. лв. повече в сравнение с очакваните разходи през настоящата година. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ще се повиши от 560 лв. на 610 лв., а за земеделските стопани от 400 лв. на 610 лв. Максималният размер на осигурителния доход се запазва 3000 лв.

Не се променят и размерите на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица. Със законопроекта се предлагат и промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване, както и някои изменения, с които се прецизират разпоредби относно правата на осигурените лица.