В днешния ден Брацигово отбелязва 175 г. от рождението на Васил Петлешков основният организатор и ръководител на Априлското въстание в Брациговския въстанически пункт. Той е роден в дома на Найден Велков, но баща му умира твърде рано и майка му се омъжва повторно за чорбаджията Ангел Петлешков, така той остава в историята с фамилията на своя пастрок.

С изключителна енергия и преданост работи за общественото издигане и национално пробуждане на населението от Брацигово. Става един от първите членове на местния революционен комитет, основан от Георги Бенковски, и има голям принос за добрата организация на въстаническите сили. Присъства на историческото събрание в местността Оборище (14 – 16 април 1876), където е избран е за председател на комисията, натоварена със задачата да изработи военния план на въстанието в ІV революционен окръг и да напише възванието към народа.

По негово предложение Брациговският въстанически пункт има главен ръководител на отбраната и помощник-командващи. Предаден от местните чорбаджии, той е арестуван и подложен на жестоки изтезания, по време на които неизменно отговаря: „Сам съм, други няма. Аз водих, аз ръководих, други не търсете!“. Умира, след като поглъща отрова по пътя за Пловдив, където трябвало да бъде съден от турските власти.