Община Пещера ще пратърпи санкции от порядъка на над половин милион лева, заради това, че не е изпълнила изискванията на част от проектите, по които вече е усвоила средства в програмата „Региони в растеж“. Това съобщи днес по време на първата си пресконференция новоизбраният кмет Йордан Младенов. Става дума за корекции по програмата за Енергийна ефективност, по която бе извършено саниране на жилищни и обществени сгради в Пещера. Възможно е да не се налага да се връщат част от средствата, ако общината съумее в срок да постави рампи за хора в неравностойно положение на жилищните блокове и обществените сгради. По неясни към момента причини предишното кметско ръководство е прескочило изискването за достъпна среда, което е неразделна част от проектите.

Общият дълг, който пещерци тепърва ще плащат е в размер на 4 805 095 лв. Той бе изтеглен от предишното ръководство, но през изтеклия мандат върху сумата не е плащана главница, а само лихва. Това ще струва на общината 500 032 лв. годишно, като дългът е за седем години, поясни Младенов. Той все още се запознава с това, което е свършено от предишния кмет Николай Зайчев, но прогнозата му относно следващата година е, че взети в миналото недалновидни решения ще рефлектират върху финансовата стабилност на общината.

Като ненужни той определи покупката на три машини, на обща стойност 400 000 лв., които са били закупени, за нуждите на сметопочистването, но в момента стоят на плаца като паметници, защото не могат да бъдат ползвани по предназначение, а издръжката им е доста скъпа. Младенов прави планове за продажба на този автопарк, като средствата ще бъдат ползвани от общината в същото перо. За съжаление обаче общината няма да може да прибере пълната сума, която е похарчена за покупката.

Вече е пуснато предизвестие за прекратяване и на договор с Фондация, която е обслужвала трите социални услуги на територията на общинат – дневните центрове за деца и възрастни и домът за стари хора.

Йордан Младенов обеща да обяви новия си екип на 1 март, като планира да има трима зам.-кметове. В общината ще функционират две дирекции и четири звена.