Втори пореден мандат ще има Кирил Александров като шеф на Адвокатска колегия – Пазарджик. Той бе избран днес на събрание на адвокатската колегия, като спечели с голямо мнозинство. Втори по резултат е адвокат Златко Митрев. Кандидат отново бе и Георги Добрев, както и Георги Керелов.

Александров спечели първия си мандат през септември 2017 г., след като Върховният касационен съд потвърди становището на Висшия адвокатски съвет. Припомняме, че на 25 септември 2016 г. адвокат Кирил Александров бе избран за председател на Адвокатската колегия в Пазарджик, като получи подкрепата на 109 свои колеги. Той се яви на балотаж с адвокат Тако Ангелов, който спечели 77 гласа.

Седмица преди това се проведе редовен избор, в който взеха участие шестима души – Тако Ангелов, Кирил Александров, Костадин Хаджийски, Георги Милчв, Георги Керелов и Иван Савов. Заради множеството кандидати гласувалите тогава 199 души разпиляха гласовете си, като първите двама се срещнаха отново на балотажа. Кирил Александров ще представлява колегите си в следващите три години.

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България. Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

Адвокатска колегия – Пазарджик обхваща районите на градовете Пазарджик, Велинград, Панагюрище и Пещера. Към момента в колегията са вписани 302 адвоката и 7 младши адвоката.