Утре, 28.01.2020 /вторник/ от 11.00 ч. в Приемна зала на Областна администрация Пазарджик ще се проведе извънредно заседание на Областната епизоотична комисия. Ще бъде обсъдена актуалната епизоотична обстановка в областта и страната.

Спазване на мерките за биосигурност по време на груповия лов на диви свине на територията на ДГС и ДЛС в област Пазарджик. Членовете на епизоотичната комисия ще обсъдят и мерки за недопускане разпространението на болестта Инфлуенца по птиците / Птичи грип/ на територията на област Пазарджик, съгласно Заповед № РД11-252/23.01.2020 г. на Изпълнителния директор на БАБХ.