Вливането на някои детски градини от населените места към пазарджишки детски заведения е неизбежно, то е по наше предложение и се налага, защото от 32 детски градини, само двадесет са на делегиран бюджет, което от своя страна води до редица последици, заяви днес шефката на отдел „Образование и култура“ към Община Пазарджик – Гергана Табакова. Детските градини в селата са на издръжка на бюджета на кметството, те не разполагат със свои пари. Това е и причината детската градина в Ивайло да натрупа 21 000 лв. дългове през миналата година.

Широката общественост не е наясно, че от началото на 2020 г. има и увеличение на учителските заплати със 17%. За детските градини, които не са на делегиран бюджет, това увеличение ще доведе до натрупването на дългове, които биха могли да се преодолеят при оптимизацията на мрежата. Нито един преподавател няма да остане без работа, каза още г-жа Табакова. Ние ще се погрижим всички учители да бъдат осигурени с работно място, като то ще им донесе съответно и възнаграждението, което те са получавали до момента. Ако всички детски градини минат на делегирани бюджети, това ще позволи и развитието на детските заведения.

Причините за оптимизацията са няколко, на първо място – по този начин децата ще получат много по-добро образование, тъй като ще бъдат разпределени по съответните възрастови групи. В момента петнадесет деца в Црънча на различна възраст се обучават по един учебен план и методика, която не позволява на учителя да разгърне напълно своите компетентности. Създава се усещането, че се връщаме на обучението от Възраждането, когато един учител е преподавал на деца с различна възраст.

Другият момент е, че групата има двама възпитатели, като единият от тях е директор. Това означава, че неговото натоварване е по-голямо, тъй като съвместява две длъжности. Директорката на „Здравец“ г-жа Ненчева има ангажимент да разпредели средствата от своя делегиран бюджет така, че да се покрият всички разходи по заплатите на учителите от Црънча. Сградата на детската градина там е пригодена здравна служба и се отоплява на твърдо гориво. Тази в съседна Паталеница, където ще бъдат пренасочени децата има парно, физкултурен салон, кабинет по безопасност на движението и ред други предимства, които децата не могат да получат в Црънча. Разстоянието между двете села е само два километра, а малчуганите ще ползват транспорта, с който по-големите им каки и батковци отиват на училище, също в Паталеница.

Важно е да се знае, че за родителите, децата и преподавателите не се променя нищо, работното време ще остане същото, различно ще е само мястото където учителите ще преподават. Държа да уточня и това, че не може да става и дума за продаване сградата на детската градина, защото съгласно действащото законодателство тя може да бъде използвана само за образователни, социални и дейности по неформалното образование.

Идеята на г-жа Табакова е през пролетно-летните месеци децата да посещават групово, за няколко часа и селските детски градини, където сред природата ще могат да играят на воля.

Оптимизацията на едногрупните детски градини предстои да бъде гледана по време на утрешната сесия на Общинския съвет.