Читателски сигнал от Пещера ни изпрати днес в РИОСВ – Пазарджик, за да проверим дали през 2015 г. е правено обществено обсъждане на доклад по ОВОС за изграждане на нова инсталация за горене на отпадъци в „Биовет“ АД – гр. Пещера. В писмото до нас се твърдеше, че обсъждането е било насрочено за 26 октомври 2015 г., когато според автора на сигнала са се провели местните избори. Според публикувано тогава съобщение от Община Пещера, началният час на събитието е бил 14 ч., а мястото на провеждане „Домейн Пещера“.

Справка с календар от 2015 г. посочи, че датата 26 октомври 2015 г. е понеделник, следователно няма как тогава да са се провеждали избори. Изборите са се състояли на 25 октомври 2015 г. , неделя.

Шефът на РИОСВ – Костадин Гешев посочи, че по наше настояване е извършил проверка и тя е установила, че цялата процедура по провеждането на общественото обсъждане е напълно изрядна. Покани за обсъждането са били публикувани на 17 септември 2015 г. във вестниците „Марица“ и „Новинар“, идентично съобщение е било качено и на страницата на Община Пещера в интернет, както и на уведомително информационно табло в града, на 23 септември 2015г.

Според протокола на общественото обсъждане на него са присъствали 21 човека от Пещера, а заедно с тях са били и двама представители на РИОСВ – Пазарджик. По принцип ние имаме практика да изпращаме хора на подобни събития, тъй като искаме да чуем информацията от първа ръка. По време на това обсъждане не е имало възражения. На кого са необходими всички тези действия, при положение, че фактите са много лесно проверими? – каза още Гешев.