Три жени със сходни оплаквания- гадене, повръщане, студени тръпки, а две от тях и с диариен синдром, са хоспитализирани на 2 февруари в МБАЛ-Пазарджик. Жените са съответно на възраст 80, 51 и 35 години. И при трите симптомите се появяват 2 часа след консумация на кисело зеле и зелев сок , които са били домашно приготвени в бидон. Състоянието и на трите жени при постъпването им в болницата е било увредено. Те са приети с ниска телесна температура, втрисане, точковидни зеници, позиви за повръщане и диария. Поради тежкото състояние са настанени в Отделението по анестезиология и интензивно лечение,където са извършени реанимационни мероприятия за стабилизирането им. Днес трите болни жени са преведени в Инфекциозно отделение за изолация, допълнителни изследвания и проследяване.

Към момента състоянието и на трите е стабилно. От първите взети проби за микробиологично изследване не се установява растеж на патогенни микроорганизми, но резултатите не са окончателни и наблюдението продължава, съобщи началникът на Инфекциозно отделение д-р Мария Пишмишева-Пелева.

Напомняме на гражданите, че при домашно консервиране  е важно да се спазват всички изисквания за безопасност. Важно е да се знае дали продуктите са третирани с пестициди, спазен ли е карантинният срок след приложението им. Преди да се приготвят продуктите трябва добре да се измиват.