За четвърта поредна година Община Пазарджик ще реализира инициативата „Училище за родители” на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/.

Ефективният модел за партньорство между родители и институции ще продължи в детска градина „Валентина Терешкова” /за четвърта година/, в детска градина „Снежанка” /за трета година/ и за първа година в детските градини „Здравец” и „Дъга”.

Заниманията с родителите започват от 10-ти февруари и са два пъти в месеца по установен график. Провеждат ги обществените възпитатели и секретарят на комисията. По традиция „Училище за родители” завършва с Празник за деца и родители в края на месец април.

„Училище за родители” предлага на родителите информация по теми и проблеми, които ги вълнуват във връзка с възпитанието и грижата за децата. Стремежът на експертите е още в най-ранна възраст превенцията да предхожда появата на проблеми на по-късен етап.

Тази година  „Училище за родители” ще протече по следната Програма:

„Валентина Терешкова” и „Снежанка”

  1. Общуването – ключ към добри взаимоотношения.

Добра майка ли съм? Ролята на бащата.

  1. Защо детето не ме слуша?

Изкуството да казваме „Не” – поставяне на граници.

  1. Топли и „отровни” родителски послания.
  2. Агресията – проблеми и решения.
  3. Бабата и дядото в семейния пъзел.

 

„Дъга” и „Здравец”

  1. Децата имат нужда от общуване – кога и как?
  2. Агресията – проблеми и решения.
  3. Преход от детска градина към първи клас.
  4. Детските рисунки – какво ни казват децата чрез тях? Детските страхове.
  5. Детската ревност. Представяне на идеите на д-р Томас Гордън – „Трениране на успешни родители”.