Кампания по предсрочно подновяване на изтичащи лични документи на гражданите започва Областна дирекция на МВР Пазарджик.

Мобилно гише за прием на заявления за подмяна на лични документи разкриват и в Брацигово. Поради очаквания наплив пред гишетата на сектор „ Български документи за самоличност“ през тази и следващата година, във връзка с изтичане срока на валидност на значителен брой документи за самоличност, се създава организация по предоставяне на различни възможности на гражданите на областта за предсрочна подмяна на документите им.

Община Брацигово съвместно с ОД МВР-Пазарджик ще създадат организация за прием на документи, на място в гр.Брацигово, от мобилна група на ОД МВР-Пазарджик на 11 март 2020 г ./сряда/ и 18 март 2020г./сряда/.

Документи ще се приемат след предварително записване във фронт-офиса на община Брацигово или в кметствата на Бяга, Исперихово, Розово, Равногор, Жребичко и Козарско.

За желаещите да подадат документите си на 11.03.2020год., записването се извършва до 28.02.2020г.

За желаещите да подават документите си на 18.03.2020 год., записването се извършва до 06.03.2020г.

Всички свои въпроси и неясноти можете да отнесете към съответното кметство.