Върховният административен съд отмени решението на Административния съд в Пазарджик, което касае касирането на изборите за общински съветници в Панагюрище. По жалба на ДПС се искаше преразглеждане на разпределянето на мандатите в тамошния общински съвет, като засегнатата политическа партия сочеше, че е ощетена от ГЕРБ и ВМРО. След като разгледа казуса Административен съд – Пазарджик постанови касиране на изборите. Това решение бе обжалвано във ВАС и след като се запозна с делото, ВАС го върна в Пазарджик за повторно разглеждане, като изрично иска произнасяне от нов съдебен състав.