Петдесет и трима съдебни заседатели ще бъдат избрани днес след препитване, което ще се състои на два етапа. Първото интервю е в Общинския съвет,  от 14.00 часа в зала 1302, ет. 13 в сградата на Община Пазарджик, там ще бъдат изслушани кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд, второто интервю по чл. 68а от Закона за съдебната власт с допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд ще се проведе на 14 февруари 2020 г. от 16.00 часа в зала 1302, ет. 13 в сградата на Община Пазарджик. Кандидатите за Районен съд са с един по-малко от търсената бройка, а тези за Окръжен съд надвишават с десет посочения норматив.

Кандидатите са на възраст от 21 до 68 години,  имат завършено средно образование, не са осъждани и не  страдат от психически заболявания.

30 съдебни заседатели трябва да предложи Общински съвет – Пазарджик за Районен съд, за Окръжен броят им е 23. Най-малко 10 на сто от лицата трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

За Районен съд ще бъдат избрани съдебни заседатели от следните одобрени кандидати:

1. Антоанета  Добрева
2. Борислав  Даскалов
3. Галя  Василева
4. Гергана  Карабойчева-Пападули
5. Гергана  Бакърджиева
6. Гинче  Петрова
7. Делчо  Делибашев
8. Иванка  Баракова
9. Катюша Проданова
10. Костадинка Димитрова
11. Лазаринка Костадинова
12. Лидия  Панайотова
13. Мариана Тинчева
14. Мариана  Герова
15. Марийка  Генова
16. Мария  Милева
17. Маргаритка  Зарова
18. Милка  Благова
19. Нина  Стоянова
20. Радка  Биволарова
21. Румяна Тонкова
22. Станимир  Тонев
23. Стоилка Гацева
24. Стоян Вълчев
25. Стоянка  Маркова
26. Тюркян Вълкова
27. Цветанка  Илиева
28. Цветанка  Обозничка

За Окръжен съд ще бъдат избрани съдебни заседатели от следните одобрени кандидати: