НАП напомня, че от днес, 17.02.2020 г., всички услуги и сървиси, предоставяни от НАП ще бъдат достъпни единствено, чрез използването на транспортен протокол TLSv1.2., с цел гарантиране сигурността на обменяните данни. Обръщаме внимание, че клиентите на НАП, които ползват операционна система Windows XP и стари версии на браузери, след 17.02.2020г. няма да могат да достъпят портала за електронни услуги на Агенцията. Клиентите на НАП, които използват операционна система Windows 7, чиято поддръжка от производителя изтече на 14.01.2020 г., ще продължат да достъпват портала за електронни услуги, но Агенцията не може да гарантира в кой момент портала вече няма да бъде достъпен поради спиране на актуализациите на софтуера от Microsoft.
За да използвате електронните услуги, които НАП предоставя след 17.02.2020 г., са Ви необходими:

 • Персонален компютър с инсталирана операционна система, която е в поддръжка от производителя, с коректно инсталиран софтуер за работа с електронен подпис – Windows 8; 8.1(преустановена стандартна поддръжка на 9 януари 2018 г. с налична разширена поддръжка до 10 януари 2023 г.); 10 (32bit и 64bit), Linux (32bit и 64bit) или OSX (64bit);
 • Web браузър : Internet Explorer/Edge, Google Chrome или Mozilla Firefox в актуални версии, поддържащи TLS 1.2;
 • Java, версия 8.х.

Порталът за електронни услуги на Националната агенция за приходите (НАП) Ви дава възможност бързо, лесно и сигурно да ползвате следните групи услуги:

Е -услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП)

ВХОД В ПОРТАЛА за Е-Услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП)

Използването на тази група услуги изисква регистрация в портала чрез подаване на:

 • Заявление за ползване на електронни услуги с КЕП на задълженото лице;
 • Заявление за ползване на електронни услуги с КЕП на упълномощено лице;

След регистрация в портала за Вас ще бъдат достъпни следните услуги:

 • Декларации и документи по ЗДДС;
 • VIES декларации;
 • Уведомления за трудови договори по чл.62 и чл.123 от КТ;
 • Осигурителни декларации Обр.1, 3, 6;
 • Декларации за облагане с корпоративен данък;
 • Декларация за облагане на доходите на физическите лица;
 • Декларации за Интрастат оператори и др.

Вижте повече информация и всички Е-Услуги с КЕП, предоставени от НАП.

Е-услуги със свободен достъп:

ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги със свободен достъп

Чрез Е-Услуги със свободен достъп (не се изисква електронен подпис) вие можете да:

 • проверите здравноосигурителния си статус;
 • извършите плащане на данъци и осигуровки;
 • направите справка за лица, регистрирани по ЗДДС и лица, получили разрешение за прилагане на режим за касова отчетност на ДДС;
 • изтеглите данъчно-осигурителни документи (декларации, образци и др.).

Вижте повече информация и всички Е-Услуги със свободен достъп.

Е-услуги с ПИК:

ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК)

Чрез Е-Услуги с ПИК Вие можете да:

 • подадете искане за издаване на документи
 • направите справка за:
  • данни по ДЗПО /за физически лица/
  • осигурителния доход /за физически лица/
  • актуално състояние на трудовите договори /за юридически лица/

Вижте повече информация и всички Е-Услуги с ПИК.