На 15 февруари в град Пазарджик се проведе областна конференция на ВМРО – БНД, на която бяха избрани областен комитет и областна контролна комисия. На конференцията присъстваха делегати от почти всички общини в областта, в които ВМРО има свои структури.

На учредителната конференция присъстваха и народните представители Юлиан Ангелов – организационен секретар на ВМРО, и Александър Сиди – член на националния изпълнителен комитет.

За председател на областния комитет бе избран Стефан Балабанов. След това бе определен състава на целия областен комитет, който според устава се състои от 11 души. Заместник-председател стана Георги Коприщенов – председател на общинския комитет – Пазарджик, също за заместник-председател бе избран д-р Николай Пенев – председател на общинския комитет – Пещера, секретар – Кузо Божинов, областен организатор на ВМРО, касиер – Димитър Дудов – от младежката структура на ВМРО в Пазарджик. За членове на областния комитет на ВМРО – Пазарджик бяха избрани: д-р Ганка Василева – от структурата на партията в Пещера, Тоско Кормушев – председател на ВМРО – Батак, Христос Рамбов – председател на ВМРО – Брацигово, Татяна Попатанасова – председател на ВМРО в община Лесичево, Иван Кехайов – от ВМРО -Белово, Лъчезар Риков от ВМРО – Пазарджик.

В областната контролна комисия бяха избрани Васил Кадийски от ВМРО -Септември, адвокат Петър Мулешков – от ВМРО – Панагюрище и д-р Николай Лазаров – от ВМРО – Пазарджик.

След обсъждането на политическата обстановка в областта и страната областният комитет на ВМРО за област Пазарджик взе решение активно да се работи за учредяване на нови структури и да се разработи програма за повишаване на ефективността и взаимодействието на местните организации.