Отчет на работата на Районен съд – Пазарджик се състоя днес в Съдебната палата в областния град. Анализ на изтеклите дванадесет месеца направи председателят на Районен съд – Веселка Златева. Тя представи данни относно кадровата обезпеченост, движението и броят на делата, които са били отработени от общо 18 съдии през отминалата 2019 г.

Съдиите са имали за решаване казусите по общо 8 835 дела. От тях повече са били гражданските – 5879, о наказателните са 2956. През миналата година са били свършени общо 7636 дела:

От анализа стана ясно и това, че натовареността на съдиите ще продължи да се покачва. Статистиката показва, че 54% от гражданските дела са били решени в рамките на едно съдебно заседание, а 76% от наказателните дела са приключили в тримесечен срок. Само 19 са делата, които са преседели на съдийските бюра повече от една година.

34 са били оправдателните присъди, от тях в резултат на обжалване са били потвърдени четири, отменени с постановена нова присъда – две и не върнати от въззивния съд – 1.

През 2019 г. са били съдени 528 души по наказателни дела от общ характер, от тях 15 са оправданите. Осъдени са 539 лица, от които три непълнолетни.

На лишаване от свобода до три години са били осъдени 400 души, като за 300 от тях присъдата е била условна. За три до петнадесет години зад решетките, в резултат на присъда от Районен съд, са се озовали седем души. Пробация е била наложена на 65 лица, а глоба на 60. Съдебно споразумение са сключили 334 лица.

С най-добри показатели за предходната година са съдиите – Ани Харизанова от гражданската колегия на съда и съдия Димитър Бишуров от наказателната.

През изтеклата година съдебно – изпълнителната служба към Районен съд – Пазарджик е събрала  1 156 222.99 лв. по 224 изпълнителни дела. Прекратени са били общо 408 дела, от които 92 поради реализиране на вземането, а 316 по други причини. Първенец в отдела е Венцислав Люнгов, който бе награден от г-жа Златева със символичен подарък – кутия с шоколадови бонбони.

През 2019 г. в службата по вписванията са образувани 6 461 нотариални дела и са извършени 10 440 вписвания. Всяка една от съдийките по вписванията има еднакъв брой вписани дела, така Боряна Ангушева, Мария Милева и Ася Томова са постигнали личен резултат от 3480 вписвания.

Колегите си от Районен съд поздрави председателят на Окръжен съд – Елеонора Серафимова.

Последва поздрав и от председателя на Административен съд – Марияна Шотева:

Ето какво каза председателят на Районна прокуратура Радослав Бакърджиев

И от ОДМВР – Пазарджик