Община Пазарджик изпрати повторно искане до Агенция пътна инфраструктура, с копие до Министерски съвет да и бъде предоставена поддръжката за собствена сметка на участъци от републиканските пътища на нейна територия, като същите бъдат освободени от заплащане на винетни такси. Става въпрос за отсечките от гр. Пазарджик до отбивката за с. Мокрище , от гр. Пазарджик до с. Добровница, от с. Черногорово до отбивката за с. Росен.

Така цитираните републикански пътища са в утвърдения с Решение № 945 на Министерски съвет от 01.12.2004 г. списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, на основание чл.10 от Закона за пътищата.

“В резултат на направеното още в началото на 2019 година предложение, очаквахме в тези участъци да не се заплаща такса за ползване на тази пътна инфраструктура – винетна такса”, категоричен е Тодор Попов.  Тъй като до настоящия момент в Община Пазарджик не е получено решение от АПИ за исканата промяна, през тази седмица искането беше отново изпратено.

Чрез него беше отново напомнено за наболелия проблем на жителите от населени места на общината, които сега следва да заплащат винетна такса за нищожни разстояния.