Традиционният годишен архитектурен преглед на проекти и реализации за 2019 г. на членове на САБ и КАБ в Пазарджик се състоя вчера, съобщи арх. Петър Мурджев.

След проведеното гласуване на присъстващите членoве на САБ – Дружество Пазарджик и КАБ – Регионална колегия Пазарджик за определяне на призьорите от представените проекти и реализации, се получиха следните резултати, обобщени и съобщени от тричленно жури с председател арх.Любимка Бурова и членове, арх. Лазар Ковачев и арх. Петър Мурджев:

Раздел „ПРОЕКТИ” :
I място – арх. Димитър Боюклиев и арх. Златослав Боюклиев

за проект : МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР в гр. Пазарджик
“ Раздел „ПРОЕКТИ” :
II място – арх. Владислав Русев
за проект: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в с. Оризаре, общ. Пловдив
Раздел „РЕАЛИЗАЦИИ” :
I място – арх. Боряна Банева
за обект: Спа хотел „Инфинити“ в гр. Велинград
Раздел „РЕАЛИЗАЦИИ” две втори места поради еднакъв брой получени гласове :
II място – арх. Христо Герасимов и арх. Мими Герасимова
за обект : Апартаментен хотел в гр. Велинград
II място – арх. Георги Сарамбелиев
за СЕМЕЕН ХОТЕЛ в с. Синеморец
Подготвени са специални грамоти и награди от САБ – Дружество Пазарджик и КАБ – Регионална колегия Пазарджик , които ще бъдат връчени на призьорите.