Областният управител Стефан Мирев присъства на 66-то Областно общо събрание на БЧК Пазарджик, на което беше отчетена дейността на организацията за 2019 г. и представен план за работата на БЧК Пазарджик за 2020 г. Стефан Мирев отправи думи на благодарност към ръководството на БЧК в областта за успешното сътрудничество, за активното участие и експертиза в Областните съвети и комисии, в организирането и провеждането на Областните ученически състезания, Комисията по водно-спасителна дейност и всички други инициативи, които реализираме заедно през годините.

„Имам удоволствието да бъда партньор и приятел на БЧК Пазарджик и това ми дава право да се чувствам част от тази уникална общност на червенокръстките организации в България и по света“, каза в приветствието си Стефан Мирев и изрази своята признателност към всички доброволци от общинските структури в област Пазарджик, които участват в хуманитарните дейности, оказват помощ и подкрепа на нуждаещите се в нашата област.

Областната организация на БЧК Пазарджик реализира успешни партньорства и проекти и предоставя качествени социални услуги на общността. Обществена трапезария за социално слаби възрастни хора, топъл обяд за ученици от социално слаби семейства, Бюро за предоставяне на домашни помощници, социални асистенти и консултанти и др.

Проведени са 15 кръводарителски акции в област Пазарджик, дарилите кръв са общо 425. През 2019 г. са обучени 2449 кандидат водачи на МПС по първа долекарска помощ.

През юли 2019 г. стартира оперативна програма за храни от „Фонд за европейско подпомагане на нуждаещите се с индивидуални хранителни пакети“. За област Пазарджик бенефициенти за подпомагане са 12 919. Програмата ще се реализира с участие на местната власт и Българска агенция по безопасност на храните.