В рамките на редовното си заседание днес Общинският съвет на Пазарджик ще приеме нова транспортна схема. Това се налага, тъй като при направените анализи е установено, че има линии, както и за градския, така и за междуселищния транспорт, които не могат да бъдат рентабилни.

Това е установено чрез системно наблюдение на пътникопотока и е било решено, че е разумно да се нанесат корекции по някои съществуващи линии. При междуселищните  автобусни линии са налице линии или курсове с нулев или почти нулев пътникопоток, а при градските е необходима промяна, свързана с новите потребности на ползвателите на услугата.

На основание гореизложеното общинска администрация разработи проект за промяна на градски и междуселищни автобусни линии, които са част общинската транспортна схема.

Със заповед на кмета Тодор Попов е била назначена комисия, която е обсъдила разработените маршрутни разписания на линиите от променената транспортна схема на Община Пазарджик. Комисията, на свое заседание, проведено на 14.02.2020 г., е разгледала разработения от общинска администрация проект за промяна на транспортнaтa схема и го предлага днес за утвърждаване от Общински съвет Пазарджик.

Публикуваме и двете предложения.

ТРАНСПОРТНА СХЕМА- ГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ:

 ОПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ И КУРСОВЕ:

1  еднопосочна дължина 6.5 км, режим на движение – делничен, времетраене на пълния оборот – 50 мин, интервал 60 мин.

маршрут: АД “Пътища”- ул.“Стоян Ангелов“ (Стадиона) – ул.“8-ми март“ – ПГИМ – бул.“Христо Ботев“ – ПГМЕТ – бул. „Ал. Стамболийски“ – Адвокатура – ул. „К. Величков“ – Пожарната – магазин „Билла“ – моста на р. Марица – Автогара – Търговия – ЖП Гара   

Тръгване: от АД “Пътища“

в делнични дни:

6:25, 7:25, 16:25, 17:25 часа

Тръгване: от ЖП Гара

6:50, 7:50, 16:50, 17:50 часа

 

2еднопосочна дължина 15.00 км, режим на движение- ежедневен, времетраене на пълния оборот – 55 мин.

Маршрут: Лъвова чешма –  АД “Пътища” – павилион “Роза” училище “СтефанЗахариев” – Щаба – паметник “Петър Абаджиев” – Минерална баня – банка “Пиреос” – МБАЛ Пазарджик – магазин “Тарита“ – парк Острова – “Елхим Искра” – ПГПТ – Плажа – Автогара Пазарджик – Плажа – ПГПТ – “Подемстроймаш”  – “Хебърстрой” – “Еми Стил” – ЖП Гара

тръгване: от Лъвова чешма до ЖП Гара

в празнични и почивни дни:

8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:55, 19:55

тръгване: от ЖП Гара до Лъвова чешма

в празнични и почивни дни:

8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:25, 19:25

 

2 Удължена до с. Сараяеднопосочна дължина 19.00 км, режим на движение – само в делнични дни, времетраене на пълния оборот – 60 мин.

Маршрут: център на с. Сарая – Т-образно кръсто вище – Читалището – Лъвова чешмаАД “Пътища” – павилион “Роза” – училище “СтефанЗахариев” – Щаба – паметник “Петър Абаджиев” – Минерална баня – банка “Пиреос” – МБАЛ Пазарджик – магазин “Тарита“ – парк Острова – “Елхим Искра” – ПГПТ – Плажа – Автогара Пазарджик – Плажа – ПГПТ – “Подемстроймаш”  – “Хебърстрой” – “Еми Стил” – ЖП Гара

в делнични дни:

тръгване: от с. Сарая за ЖП Гара

7:15, 13:45, 19:45

Тръгване от ЖП гара за с. Сарая:

6:45, 13:15, 19:15

 

еднопосочна дължина 16.00 км, режим на движение – ежедневен, времетраене на пълния оборот – 55 мин.

маршрут: Т-образно кръстовище /разклон  с. Ивайло/ – Читалището – Лъвова чешма –  АД “Пътища” – павилион “Роза” – училище “Стефан Захариев” – Щаба – паметник “Петър Абаджиев” – Минерална баня – банка “Пиреос” – МБАЛ Пазарджик – магазин “Тарита“ – парк Острова – “Елхим Искра” –  ПГПТ – Плажа – Автогара Пазарджик – Плажа – ПГПТ “Подемстроймаш” – “Хебърстрой” – “Еми Стил” – ЖП Гара

тръгване: от Т- образно кръстовище /разклон с. Ивайло/ до ЖП Гара

в делнични дни:

4:45, 5:45, 6:15, 6:45, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 20:15.

в празнични и почивни дни:

6:45, 7:45, 16:45, 17:45

тръгване: от ЖП Гара – до Т- образно кръстовище /разклон с. Ивайло/

в делнични дни:

5:15, 5:45, 6:15, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15; 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:45; 21:45.

в празнични и почивни дни:

6:15, 7:15, 16:15, 17:15

 

– еднопосочна дължина 12.0 км, режим на движение – ежедневен, времетраене на пълния оборот 30 мин.

маршрут: училище “Д. Гачев”- ул. “Рила”- ул. “Вихрен”- ПГСА – Щаба – паметник “П. Абаджиев”- Минерална баня – МБАЛ Пазарджик – парк Острова – “Елхим Искра” –  ПГПТ – Плажа – Автогара Пазарджик – Плажа – ПГПТ – “Подемстроймаш” – “Хебърстрой” – “Еми Стил” – ЖП Гара

тръгване: от у-ще “Димитър Гачев” до ЖП Гара

в делнични дни:

7:00, 8:00, 10:00, 16:00, 17:00

тръгване: от ЖП Гара до у-ще “Димитър Гачев”

в делнични дни:

7:30, 8:30, 10:30, 16:30, 17:30

в празнични и почивни дни: не пътува

 

6– еднопосочна дължина 14.1 км, режим на движение – ежедневен, времетраене на пълния оборот -53 мин.

маршрут: ЖП Гара – “Агрофарм” – ПГСС – Казармата – магазин “Билла” – бул. “Христо Ботев” – склад “Успех” – магазин “Крез” – Пазар за автомобили – ресторант “Манастира” – училище “Стефан Захариев” – Щаба – квартал “Младост” – ул. “Вихрен”- ул. “Рила” – училище “Климент Охридски” – църква “Света Петка” – МБАЛ Пазарджик – магазин “Тарита” – парк Острова – “Елхим Искра” – ПГМ – търговски складове – “Агрофарм” – ЖП Гара

тръгване: от ЖП Гара

в делнични дни:

6:45

в празнични и почивни дни: не пътува

 

7– еднопосочна дължина 14.1 км, режим на движение – ежедневен, времетраене на пълния оборот -53 мин.

маршрут: ЖП Гара – “Агрофарм”- търговски складове – ПГ по машиностроене – магазин “Тарита” – Болницата – църква “Света Петка” – училище “Климент Охридски”- ул. “Веслец” – ул. “Рила” – ул. “Вихрен” – квартал “Младост”- Щаба- Полицейско училище – ресторант “Манастира” – Пазар за автомобили – магазин “Крез”  – склад “Успех” – бул. “Христо Ботев” – Топливо – магазин “Билла” – Казармата  – ПГСС –  “Агрофарм” – ЖП Гара

тръгване: от ЖП гара

в делнични дни:

17:15

в празнични и почивни дни: не пътува

 

10 – еднопосочна дължина 10.0 км, режим на движение – ежедневен, времетраене на пълния оборот- 52 мин.

маршрут: кв.“Запад” – ул.“П. Волов” – ул.“Тинтява” – Топливо – МБАЛ “Здраве” – Аптека № 5 – Гимназия “Ив.Аксаков” – паметник “Св. Св. Кирил Методий” – банка“Пиреос” – Печатницата –Бирена фабрика – магазин“Тарита”  – МБАЛ Пазарджик – банка“Пиреос” – ЕVN – Пощата – Аптека № 5 – МБАЛ “Здраве” – Топливо – ул.“Тинтява” – ул.“П. Волов”- кв.“Запад”

в делнични дни:

6:40, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:00, 18:40

в празнични и почивни дни:

6:40, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:00, 18:40

 

13– еднопосочна дължина 13.6 км, режим на движение – ежедневен, времетраене на пълния оборот- 48 мин.

маршрут: кв. “Запад” – ул.“П. Волов”- ул. “Ив. Батаклиев”- фирма “ПАКО” – кв. “Устрем”- Павилиона – кв. “Ставропол”- павилион “Роза”- училище “Стефан Захариев”- Щаба – паметник “П. Абаджиев” – Минерална баня – банка “Пиреос” – Ветеринарна лечебница – КАТ – магазин “Технополис” –МБАЛ Пазарджик – магазин “Тарита”- банка “Пиреос” – Минерална баня – паметник “П. Абаджиев” –  Щаба – Полицейско училище – аптека “Панацея” – кв. “Ставропол”- Павилиона – кв. “Устрем” – фирма “ПАКО”- ул.“Иван Батаклиев” – ул.“П. Волов”- кв.“Запад”

тръгване: откв. “Запад”

в делнични дни:

5:00, 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:10, 8:30, 8:50, 9:10, 9:30, 9:50, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

в празнични и почивни дни:

6:00, 6:30, 7:30, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30,  19:00, 19:30, 20:00

 

13А– еднопосочна дължина 18 км., режим на движение – ежедневен, времетраене на пълния оборот – 48 мин.

маршрут: кв.“Запад” – ул.“П. Волов”- ул.“Иван Батаклиев”- фирма “ПАКО”- кв. “Устрем” – Павилиона – кв.“Ставропол”- павилион “Роза”- училище “Стефан Захариев”- Щаба – паметник “П. Абаджиев” – Минерална баня – банка “Пиреос” – Ветеринарна лечебница – КАТ – Комплекс “Зора” –РАИС – магазин “Технополис” – МБАЛ Пазарджик – магазин “Тарита” – банка “Пиреос” – Минерална баня – паметник “П.Абаджиев” –  Щаба – Полицейско училище – аптека “Панацея” – кв. “Ставропол” – Павилиона – кв. “Устрем” – фирма “ПАКО”- ул.“Ив. Батаклиев” – ул.“П. Волов” – кв.“Запад”

тръгване: от кв.“Запад”

в делнични дни:

6:50, 7:15, 7:50, 16:50, 18:30

в празнични и почивни дни:

В събота: 7:00, 8:00, 17:00

В неделя: 7:00, 8:00, 18:00

 

14– еднопосочна дължина 6.4 км, режим на движение – в празнични и почивни дни, времетраене на пълния оборот- 40 мин.

маршрут: кв. “Запад”- бул.“Христо Ботев” – Пожарната – МБАЛ “Здраве”  – Спортна зала “Хебър” – Щаба – паметник “П. Абаджиев”- Минерална баня – банка “Пиреос” –  училище “Кл. Охридски” – училище “Димитър Гачев” – ул. “Рила”- ул. “Вихрен” – бул. “Ст. Караджа” – Гробищен парк

Тръгва: от кв.“Запад”

7:35, 8:35, 9:35, 10:35, 11:35, 12:35

Тръгва: от Гробищен парк

7:55, 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55

Пътува само в празнични и почивни дни!

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всички автобусни линии са основни- изпълняват се редовно.

Приложение №2

 

ТРАНСПОРТНА СХЕМА- МЕЖДУСЕЛИЩНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ:

 

ОПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ И КУРСОВЕ:

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Братаница

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Мокрище – с. Ляхово- с. Братаница

Дължина на линията: 16.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.15; 9.00; 11.00; 13.20; 14.30*; 16.30; 17.30; 18.45; 20.00* ч.

Тръгва от с. Братаница: 6.40; 7.40; 9.35; 11.30; 13.50; 15.30*; 17.00; 18.00; 19.30* ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.00; 12.30; 17.35 ч.

Тръгва от с. Братаница: 8.15; 11.30; 14.30 ч.

 

*Сезонни: пътуват само в делнични дни от 15.09. до 30.06.:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.30; 20.00 ч.

Тръгва от с. Братаница: 15.30; 19.30 ч.

 

 

№ 21 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мало Конаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост река “Марица” – разклон с. Мало Конаре – с.  Мало Конаре – гр. Пазарджик

Дължина на линията: 13.8 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик:  9.20; 11.40; 14.15; 19.40 ч. (през с. Добровница, с.Пищигово)

Тръгва от с. Мало Конаре: 7.00; 10.00 (през с. Добровница); 12.30; 15.00 ч.

 

В празнични дни:

Тръгва от с. Мало Конаре: 7.00 ч.

 

 

№ 20 – Автобусна линия гр. Пазарджик  – с. Сбор

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Сарая – с. Гелеменово – с. Априлци – с. Сбор

Дължина на линията: 23.9 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.00; 10.20; 13.40; 16.00; 18.00 ч.

Тръгва от с. Сбор: 6.20; 7.50; 11.00; 14.30; 16.50 ч.

 

 

№ 24 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово

Дължина на линията: 11.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.50; 12.00; 14.40; 17.45 ч.

Тръгва от с. Синитово: 6.50; 9.30; 12.30; 15.10; 18.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.50; 12.00 ч.

Тръгва от с. Синитово: 9.30; 12.30 ч.

 

 

№ 23А Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово – с. Огняново- с. Хаджиево – с. Говедаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Мирянци – с. Синитово – с. Огняново – с. Хаджиево – с. Говедаре

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.35 ч.

В празнични и почивни дни, сезонно от 01.07. – до 14.09.,  се изпълнява в 18.50 ч.

 

 

№ 23 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Говедаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево – с. Говедаре

Дължина на линията: 25.1 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.05; 8.20; 9.40; 11.25; 12.20; 13.35; 15.00; 16.55; 17.45 ч.

Тръгва от с. Говедаре: 6.20; 6.55; 7.50; 9.10; 10.40; 12.10; 13.10; 14.20; 16.00; 18.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.40; 13.35; 16.55; 18.50 ч.

Тръгва от с. Говедаре: 7.50; 10.40; 14.20; 18.00 ч.

 

Сезонно пътува в делнични дни от 15.09. – до 30.06.

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.20; 11.25; 15.00 ч.

Тръгва от с. Говедаре: 9.10; 12.10; 16.00 ч.

 

 

№ 34 – Автобусна линия – с. Овчеполци – гр. Пазарджик

Маршрут: с. Овчеполци – с. Черногорово – с. Крали Марко – с. Ивайло – Автогара гр. Пазарджик

Дължина на линията: 24.4 км

 

В делнични дни:

Тръгва от с. Овчеполци: 6.30 ч.

 

В празнични и почивни дни – не пътува

 

 

№ 34А – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Овчеполци – с. Цар Асен – гр. Пазарджик

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Росен – с. Цар Асен – с. Овчеполци* – с. Черногорово – с. Крали Марко – с. Ивайло – Автогара гр. Пазарджик

Дължина на линията: 61.2 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.45; 17.50* ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.45 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Цар Асен

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Росен – с. Цар Асен

Дължина на линията: 29 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00; 19.30 ч.* (*преминава през с. Овчеполци)

Тръгва от с. Цар Асен: 6.07; 8.45 ч.

 

В празнични и почивни :

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00 ч.

Тръгва от с. Цар Асен: 8.45 ч.

 

 

Автобусна линия – гр. Пазарджик – с. Добровница – с. Пищигово – с. Черногорово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост р. „Марица” – с. Добровница – с. Пищигово – с. Черногорово

Дължина на линията: 18.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от с. Черногорово: 7.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от с. Черногорово: 7.30 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Крали Марко – с. Ивайло – гр. Пазарджик

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Крали Марко – с. Ивайло – бул. “Г. Бенковски” – ул. “Ген. Гурко” – бул. “Г. Бенковски” – бул. “Цар Освободител”  – мост река “Марица” – ул. “Царица Йоанна” – Автогара гр. Пазарджик

Дължина на линията: 58.2 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.40 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Черногорово- с. Ивайло – Автогара гр. Пазарджик

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Ивайло – с. Крали Марко – с. Черногорово – с. Овчеполци – с. Цар Асен – с. Росен – с. Черногорово- с. Ивайло –  Автогара гр. Пазарджик

Дължина на линията: 58.2 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.45 ч.

 

 

№ 19 – Автобусна линия гр. Пазарджик- с. Добровница

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Добровница

Дължина на линията: 8.1 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00; 13.10; 18.40 ч.

Тръгва от с. Добровница: 6.50; 8.30; 13.45 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.00 ч.

Тръгва от с. Добровница: 8.30 ч.

 

 

№ 21А – Автобусна линия гр. Пазарджик – /с. Добровница – с. Пищигово/ – с. Мало Конаре

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост река “Марица” – с. Добровница – с. Пищигово  – с.  Мало Конаре – гр. Пазарджик

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.05; 17.40; 19.40 ч.

Тръгва от с. Мало Конаре: 10.00 ч. (не пътува през с. Пищигово); 11.50 ч.

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.40 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик  – с. Тополи дол

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Добровница – с. Пищигово – с. Черногорово – с. Тополи дол

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.10 ч.

Тръгва от с. Тополи дол: 6.45; 15.00 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик  – с. Драгор

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Драгор

Дължина на линията: 8.1 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 15.10; 19.30 ч.

Тръгва от с. Драгор: 15.30 ч.

 

 

№ 29 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Лесичово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Драгор – с. Динката – с. Щърково – с.Динката – с. Калугерово – с. Лесичово

Дължина на линията: 33.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.10; 17.45 ч.

Тръгва от с. Лесичово: 6.20; 8.15; 12.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.45 ч.

Тръгва от с. Лесичово: 6.20 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Лесичово – с. Церово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Драгор – с. Динката – с. Щърково – с.Динката – с. Калугерово – с.Лесичово- с. Церово

Дължина на линията: 39.3 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.30 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица – с. Церово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците – разклон с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – с. Славовица – с. Церово

Дължина на линията: 40.0 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.55 ч.

Тръгва от с. Церово: 8.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 12.55 ч.

Тръгва от с. Церово: 8.30 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Славовица – с. Церово – с. Лесичово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Юнаците – с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – с. Славовица – с. Церово- с. Лесичово

Дължина на линията: 50.0 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.10 ч.

 

 

Автобусна линия – гр. Пазарджик – с. Церово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците- разклон с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – разклон с. Славовица – с. Церово

Дължина на линията: 34.1 км

Дължина на линията*/през с. Юнаците и с. Величково/: 38.1 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.25; 19.30 ч.* /през с. Юнаците и с. Величково/

Тръгва от с. Церово: 6.20; 10.30; 14.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 9.25 ч.

Тръгва от с. Церово: 10.30; 14.00 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово – с. Динката

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик –  с. Юнаците – с. Величково- с. Памидово- с. Динката

Дължина на линията: 21.5 км.

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.20; 12.20 ч.

Тръгва от с. Динката: 8.55; 13.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 8.20; 12.20 ч.

Тръгва от с. Динката: 8.55; 13.00 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. Ветрен

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците – разклон с. Величково- с. Бошуля – гр. Ветрен

Дължина на линията: 28.6 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 11.40; 14.40; 18.40 ч.

Тръгва от гр. Ветрен: 6.45; 12.45; 15.30 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 14.40 ч.

Тръгва от гр. Ветрен: 15.30 ч.

 

 

№ 28 – Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Виноградец

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – разклон с. Юнаците – разклон с. Величково – с. Бошуля – с. Карабунар – Винарна с.Виноградец – училище с. Виноградец – с. Виноградец

Дължина на линията: 23.7 км

Дължина на линията*/през с. Юнаците и с. Величково/: 27.7 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 17.25 ч.*/през с. Юнаците и с. Величково/;

Тръгва от с. Виноградец: 5.45 ч.

 

В празнични и почивни дни – не пътува

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Калугерово

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Юнаците – с. Величково – с. Памидово – с. Динката – с. Щърково – с. Динката – с. Калугерово

Дължина на линията: 30.8 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.10; 14.10 ч.

Тръгва от с. Калугерово: 6.00; 11.05; 15.15 ч.

 

В празнични и почивни дни

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 10.10; 14.10 ч.

Тръгва от с. Калугерово: 11.05; 15.15 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – с. Памидово – с. Церово

 

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – с. Юнаците – с. Величково – с. Бошуля – с. Памидово- с. Карабунар – училище с. Виноградец – с. Виноградец – разклон с. Славовица – с. Церово

 

Дължина на линията: 47.0 км

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 19.40 ч.

Тръгва от с. Церово: 5.30 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. Пловдив

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост река  “Марица”- бул. “Стефан Стамболов” – разклон с. Мало Конаре – разклон с. Говедаре – разклон с. Цалапица – 9 ти километър – гр. Пловдив

Дължина на линията: 39.0 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 6.00; 7.30; 8.00; 10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00; 20.00 ч.

Тръгване от гр. Пловдив: 7.00; 8.30; 9.00; 11.00; 13.00; 15.00; 17.00; 19.00; 21.00 ч.

 

В празнични и почивни дни: 7.30 ч. не пътува, изпълнява се сезонно за ученици от 15.09. до 30.06.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик – гр. София

Маршрут: Автогара гр. Пазарджик – мост река “Марица” – бул. “Цар Освободител” – спирка д-р Лонг – спирка Лидъл – ул. “Кочо Честименски” – бул. “Г. Бенковски” – гр. София – Централна  Автогара гр. София

Дължина на линията: 120 км

 

В делнични дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 6.15; 13.00 ч.

Тръгва от гр. София: 10.00; 18.00 ч.

 

В празнични и почивни дни:

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 6.15; 13.00 ч.

Тръгва от гр. София: 10.00; 18.00 ч.

 

 

Автобусна линия гр. Пазарджик- к. Слънчев Бряг

Маршрут: : Автогара гр. Пазарджик – Автогара “Север” гр. Пловдив – Автогара гр. Стара Загора – гр. Сливен –  Автогара “Запад” гр. Бургас – Автогара гр. Поморие – гр. Несебър – к. Слънчев Бряг

Дължина на линията: 355 км

 

Изпълнява се сезонно: от 15.06. до 15.09.

Тръгва от Автогара гр. Пазарджик: 7.00 ч.

Тръгва от к. Слънчев Бряг : 17.00 ч.