Председателят на Временната комисия по избор на съдебни заседатели – адвокат Златко Митрев, представи пред общинските съветници процедурата по избор на кандидати за съдебни заседатели. Те преминаха през двустъпкова система, за да бъдат утвърдени. В първия етап подаваха заявление, а след това избраните бяха поканени на интервю в комисията.

Адвокат Митрев поясни, че кандидатите за Окръжен съд са били повече от местата, а за Районен съд е имало недостиг на желаещи. Въпросът е бил решен, след като част от кандидатствалите са се съгласили, да бъдат пренасочени към другия съд. Така комплектите и за двете съдилища са пълни.

Днес съветниците утвърдиха кандидатурите им.