Пещерецът Михаил Тасев предложи на изпълнителния директор на Биовет АД – Ангел Желязков, ненужни дрехи и текстилни отпадъци от града да бъдат унищожавани в инсинератора на фирмата. 

Предложението дойде по време на днешния Ден на отворени врати в предприятието. Десетина души се запознаха с цялостния процес по изгарянето на промишлени отпадъци, като с очите си видяха по какъв начин се транспортират различните отпадъци до системата за изгарянето им. Заедно с Йордан Йорданов, ръководител когенерационна централа и инсинератор, минаха по пътя на оползотворяване на отпадъка. Най-голям интерес сред посетителите предизвика пещта.

Температурата, която тя развива е от 850 до 1200 градуса по Целзий, като колкото по-високи са градусите, толкова по-малко е количеството на парата, която се отделя от комина. Ако всички тези отпадъци, които попадат в пещта трябва да бъдат депонирани, ще заемат много повече площ от пепелта, която остава след изгарянето. В нея се унищожават останки от биомаса, а също така и RDF – отпадъци. Инсинераторът в Пещера е от същия клас, като този във Виена.

Това посещение доведе и до въпроса – възможно ли е пещерци да бъдат снабдени с контейнери, в които да събират ненужен домашен текстил – дрехи, кърпи, стари одеала, както и други вещи, а след това тези текстилни отпадъци да бъдат изгаряни в инсинератора на предприятието.

Практиката сочи, че голяма част от нещата, които поемат към сметището са стари дрехи, обувки и други текстилни вещи. Ангел Желязков отговори положително на въпроса, като се ангажира да говори с РИОСВ и Общината за създаване на необходимата организация и ще информира за резултата през следващата седмица.