Елена Спасова Рядкова е новият зам. кмет на Община Пещера. Неин пряк ресор са образованието, културата, социалните и младежки дейности. Рядкова е завършила българска филология и етнология през 1997 година в ПУ “ Паисий Хилендарски“. Работила е по специалността си като преподавател и заместник- директор на училище. От 2011 до 2015 година е била кмет на Радилово. Официално Елена Рядкова започва дейността си в Общината считано от днес 2 март. Това обяви кметът Йордан Младенов след като Общински съвет- Пещера гласува промени в структурата на пещерската Община.