Регионален исторически музей – Пазарджик получи ценно дарение от Димитър Георгиев Стамболиев от Сливен – оригинални документи и фотографии, свързани с преките наследници на пазарджишкият просветен деец от епохата на Възраждането Стефан Захариев, автор на „Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза“ – един труд, издаден във Виена през 1870 г., описващ нравите, обичаите и бита на българите в Пазарджишко в последните десетилетия на османското робство, съобщи директорът на музея Борис Хаджийски.

Георги Стефанов Захариев е вторият от четиримата синове на Стефан Захариев. Роден в Пазарджик през 1858 г., завършва класното училище в града, учи в лицея в Плоещ (1873). Включва се в националносвободителното движение, доброволец в Сръбско-турската война от 1876 г., четник при воеводите Филип Тотю и Панайот Хитов. След избухването на Руско-турската освободителна война Георги Захариев е в редовете на Българското опълчение, в състава на 1-ва рота от 5-та дружина. Участва в боевете при Стара Загора и Шипка и е награден с кръст „За храброст“.

След Освобождението през 1878 г. остава на служба в 20-та Пловдивска дружина в автономната област Източна Румелия. След двегодишна служба в Пловдив е командирован в Сливен (1880), където е назначен за градоначалник. Така животът на Георги Захариев се свързва със Сливен, където впоследствие е на работа в Мировия съд, от 1924 г. е председател на Поборническото опълченско дружество – клон Сливен. Умира в Сливен на 13 юли 1931 г.

В дарението, освен снимки и документи на Георги Захариев и неговото семейство, е включена и оригинална снимка на по-малкия му брат Владимир, който след завършването на Военното училище в София участва в Сръбско-българската война от 1885 – 1886 г. Впоследствие служи като офицер в Трети артилерийски полк и достига до чин подполковник. Умира през 1916 г.

С благодарност за ценното дарение, Регионален исторически музей – Пазарджик ще представи дарените фотографии и документи в подходяща тематична изложба.