На снимката: Носителят на наградата Георги Спасов

Националната литературна награда за хумор и сатира „Райко Алексиев” ще бъде връчена тази вечер на официална церемония в ХГ „Станислав Доспевски” от 17.00 часа.

Според статута на наградата, учредена през 2002 година, в определения срок, в Община Пазарджик са постъпили шест номинации:

 1. Недялко Йорданов – НБ „Св.Св.Кирил и Методий“
 2. Калин Калинов – Борис Арнаудов, БНР
 3. Румен Белчев – Сдружение на писателите – Пазарджик, в-к „Стършел“
 4. Асен Сираков – Дом на хумора и сатирата – Габрово
 5. Георги Ведроденски – Съюз на независимите писатели
 6. Анибал Радичев – Съюз на българските писатели

Писателят Недялко Славов, публицистът и литературен критик Митко Новков и литературният критик Младен Влашки са в състава на комисията, която разгледа постъпилите предложения.

НОСИТЕЛИ НА

НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА ЗА ХУМОР И САТИРА “РАЙКО АЛЕКСИЕВ”

2002 год. – Радой Ралин и Марко Ганчев

2005 год. – Йордан Попов

2008 год.  – Васил Сотиров и Михаил Вешим

2011 год. –  Мирон Иванов – посмъртно

2014 год. – Георги Мишев

2017 год. – Георги Спасов

С Т А Т У Т

На Национална литературна награда за хумор и сатира “Райко Алексиев”

 1. Наградата “Райко Алексиев” е израз на преклонение към паметта на роденият в Пазарджик , известен с острата си гражданска позиция, трагично загинал – сатирик, карикатурист, публицист и философ Райко Алексиев.
 2. Националната литературна награда за хумор и сатира “Райко Алексиев” се присъжда от Община Пазарджик за цялостно литературно творчество и принос в съответния жанр.
 3. Наградата се присъжда на всеки 3 / три/ години, на 7 ми март – рождения ден на Райко Алексиев.
 4. С наградата се удостояват български писатели. По изключение тя може да бъде присъдена на чуждестранен автор за особени заслуги към българистиката: популяризация, лично творчество в областта на хумора и сатирата, анализи и публикации тематично свързани с България.
 5. Наградата не може да се присъжда и посмъртно.
 6. Предложения за награждаване могат да правят неправителствени организации, свързани с литературата – СБП, Сдружение на българските писатели, в. “Стършел” и институции свързани с литературата – Национална библиотека, Библиотека “Н.Фурнаджиев” – Пазарджик.
 7. За наградата не могат да бъдат предлагани творци, на които вече е присъждана.
 8. Предложенията по т.6 се правят пред Кмета на Община Пазарджик и съдържат мотивити за награждаване на предлагания творец, както и кратки биографични данни.
 9. Кметът на Община Пазарджик със Заповед назначава комисия, състояща се от председател и четирима членове, която да разгледа постъпилите предложения

а/ комисията обсъжда мотивите и излиза с предложение пред Кмета на Община Пазарджик за твореца, на който да се присъди наградата

б/ за номиниран се счита твореца, за който са гласували повече от половината членове на комисията

 1. Кметът на Община Пазарджик със Заповед присъжда наградата “Райко Алексиев” въз основа на предложението на назначената от него комисия.
 2. Паричната стойност на наградата е 2000 лв. и се предвижда в бюджета на Общината за годината, в която предстои да се връчва, както се предвиждат и останалите разходи по присъждане на наградата. Тя е придружена с грамота.
 3. Във връзка с връчването на Националната литературна награда за хумор и сатира се обявява конкурс между творците от Пазарджишка област в следните раздели:
 • За хумористична проза
 • За хумористична поезия
 • За карикатура     

    Наградите са придружени с поименни грамоти.