На проведения днес Общински щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и за координация и ръководство на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи, ръководителите на институции обсъдиха мерките за превенция в ситуацията на епидемиологична обстановка.

На заседанието присъстваха  представители на общинска администрация, МВР, КАТ, РС ПБЗН, Областно пътно управление, РЗИ, РУО, РИОСВ, ЦСМП, ОДБХ, за да се координират конкретните действия, мерки и препоръки, които следва да бъдат предприети, без да се създава паника сред населението.

Общинският щаб се провежда, във връзка с мерките, разпоредени от министъра на здравеопазването.

Специалистите са категорични, че личната хигиена си остава най – сигурната и важна бариера срещу разпространението на вируса, като елементарното на пръв поглед измиване на ръцете след всеки контакт с непознати или посещение на обществено място.

Необходимо е да се повиши вниманието към симптомите на заболяването, както и да са информирани гражданите, че с цел ограничаване разпространението на грипа, първо трябва да осъществят телефонен контакт с личния лекар преди посещението на здравно или лечебно заведение.

Приети бяха следните препоръки:

 1. СПАЗВАЙТЕ ВИСОКА ЛИЧНА ХИГИЕНА – РЕДОВНО ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕТЕ.. ПОЛЗВАЙТЕ МОКРИ КЪРПИЧКИ И ДЕЗИФЕКЦИОННИ ГЕЛОВЕ НА СПИРТНА ОСНОВА.

АКО ИМАТЕ ТЕМПЕРАТУРА, КАШЛИЦА И ЗАТРУДНЕНО ДИШАНЕ, СВОЕВРЕМЕННО ПОТЪРСЕТЕ ЛЕКАР И ГО УВЕДОМЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНА ЗА СЪСТОЯНИЕТО СИ И КЪДЕ СТЕ ПЪТУВАЛИ..

 1. ИЗБЯГВАЙТЕ КОНТАКТ С БОЛНИ ХОРА.
 2. МАСКИ Е ВАЖНО ДА НОСЯТ БОЛНИТЕ ХОРА , ЗА ДА НЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ВИРУСЪТ.
 3. ИЗБЯГВАЙТЕ МАСОВИ ПРОЯВИ И МЕСТА С ГОЛЯМО СТРУПВАНЕ НА ХОРА.
 4. НЕ СЕ ПРЕЗАПАСЯВАЙТЕ С ХРАНА И ЛЕКАРСТВА.
 5. ТЪРСЕТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.
 6. ВСЕКИ, КОЙТО ИМА ВЪПРОСИ,СВЪРЗАНИ С КОРОНАВИРУСА, МОЖЕ ДА ГИ ЗАДАВА ДЕНОНОЩНО НА ИНФОРМАЦИОННАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: 02 807 87 57.
 7. ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ДА СИ НАБАВЯТ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

/ МАСКА, ОЧИЛА, РЪКАВИЦИ /, КОИТО ПРИ НУЖДА ДА ПОЛЗВАТ В СОЦИАЛНИТЕ СИ И ЛИЧНИ КОНТАКТИ.

 1. В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ДА СЕ ЗАСИЛИ НАБЛЮДЕНИЕ НА СУТРЕШНИЯ ФИЛТЪР / КАШЛИЦА, ХРЕМА,ТЕМПЕРАТУРА И ДР./
 2. ДОСТЪПЪТ В ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ВЪНШНИ ЛИЦА ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕН ДО МИНИМУМ.
 3. ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, БАНКИ, АВТОГАРА, ЖП ГАРА И ДРУГИ ДА ВЗЕМАТ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ.
 4. ФИРМИТЕ, КОИТО ОБСЛУЖВАТ ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ ДА ВЗЕМАТ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ДЕЗИНФЕКТИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА /ОТВЪН И ОТВЪТРЕ /.