Във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед на министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на РБ на 08.03.2020 г.

Кметът на Община Пещера Йордан Младенов заповядва да се преустанови работата на 14.03.2020г. /събота/ на общински пазар гр. Пещера за търговци в промишлен сектор /продажба на дрехи, перилни препарати и др./, с изключение на тези с предплатен месечен абонамент за търговия на пазарска маса.

В Заповедта се посочва, че трябва да се въведе стриктен контрол на пропускателния режим на територията на тържището, както и да се осигури необходимото количество дезинфекционни и предпазни средства за подове, повърхности и ръце на спиртна основа и да се предприемат всички необходими мерки за дезинфекция.