Анализ на мерките бе направен днес от Областния кризисен щаб във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас, и обявеното извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб.

Днес областният управител Стефан Мирев съобщи, че общо 13 проби  са били изпратени за анализ от началото на кризата до момента, но за щастие нито една от тях не е дала положителен резултат.

Шефката на РЗИ – д-р Фани Петрова огласи мерките разпоредени от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев:

–         Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

–         Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

–         Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

–         Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

–         Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

–         Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

–         Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;

–         Отменят се т. I, т. от 5 до 11 и т. II от Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.   Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки. Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

До 29 март учениците в училищата на областта ще се обучават дистанционно, съобщи шефката на РУО на МОН – Валентина Кайтазова. Всяко училище и учител сами ще изберат начина, по който ще се случи това. Тя подчерта, че много ще разчитат и на родителското съдействие, за да може процесът на обучение да преминава нормално. Това е предизвикателство за нас, за директорите и учителите.

Никога до момента не се е случвало в държавните училища на страната, но сега е моментът да проверим ефективността и на този метод, подчерта Кайтазова.През почивните дни учители и директори ще имат педагогически съвети, за да могат да се стиковат по отношение на начините на преподаване.