Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България поради пандемията от COVID 19 и обявените в тази връзка мерки. Общински съвет Пазарджик, на основание ЗМСМА чл.21 ал.2, прие следната

ДЕКЛАРАЦИЯ:

I. Подкрепяме усилията и въведените строги ограничителни мерки от държавните институции, насочени към запазване на здравето и живота на всички български граждани.

II.Призоваваме жителите на община Пазарджик стриктно и безпрекословно да изпълняват всички указания на упълномощените представители на държавната власт.

III.Всички общински звена и контрагенти да продължат да изпълняват прецизно служебните си задължения в извънредните условия.

Уважаеми съграждани, общата отговорност изисква общи усилия в името на България.