През януари 2020 г. в област Пазарджик са функционирали 44 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 805, а на леглата – 3 947. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 6.4%, а на леглата в тях – с 1.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2020 г. е 50 885, или с 1.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 9.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През януари 2020 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 92.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 87.9% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.8 и 12.1%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Република Северна Македония – 20.5%, следвани от Гърция – 9.2% и Руската федерация – 8.5%