От 00:00 часа на 18 март(утре) временно се забранява влизането на територията на България на гражданите на Китай, Иран, Бангладеш, Индия, Малдиви, Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Южна Корея, Франция, Германия, Нидерландия, Швейцария, Великобритания и Северна Ирландия.

Заместник министър-председателят и министър на външните работи Екатерина Захариева и министърът на транспорта, информационните технологии Росен Желязков дадоха изявления за медиите във връзка с предприетите мерки от страна на правителството за оказване на съдействие на българските граждани в чужбина

.

Действията, които предприема правителството за българските граждани зад граница, една от основните задачи е да призовем нашите сънародници да не пътуват, защото въпреки призивите все още забелязваме доста пътувания на наши граждани зад граница, които не са в графата неотложен случай. – заяви Екатерина Захариева по време на извънредния брифинг.

Знаете, че редица държави въведоха ограничения за свободно предвижване на граждани, полагаме усилия до този момент, за да приберем над двеста граждани в България, дори от невъзможни на пръв поглед дестинации. Актуалицзираме на всеки три часа ограниченията не само за България, а иза другите държави в Европа и света. Все още имаме затруднения да приберем наши съграждани от италианско-словенската граница, става бавно. Между Унгария и Австрия – около 30 км. е опашката в Австрия. Още вчера си писахме с колегата ми в Унгария, около 9 ч. тази вечер колоната ще премине с кортеж през Унгария и Румъния. Преминаването вероятно ще продължи цяла нощ. – допълни Захариева.

За групата от Мароко от два дни сме в постоянна връзка, търсим вариант за прибиране. Турските авиолинии ще приберат екскурзиантите. Те ще бъдат взети с втория самолет. Там има още съграждани на свободно пътуване – 49 на брой, те също ще могат да напуснат Мароко. От острови, от Южна и Северна Америка имаме граждани. Трябва да се преустановят организирани и неорганизирани екскурзии. Почти целия свят затваря въздушното си пространство, най-важно е сами да се самоограничаваме и да бъдем отговорни. С този призив искам да приключа, прибрали сме хора от Йордания и Египет, ще продължим да помагаме. Преустановете туристическите пътувания. -апелира Екатерина Захариева.

Росен Желязков:

Извънреден съвет на министрите на транспорта в ЕС, предстои в утрешния ден. Това ще бъде видеоконферентна връзка, като основната тема е как да се гарантира свободното движение на стоки в рамките на Съюза? Това е чувствителна тема за периферните държави. Ние трябва да осигурим свободното движение на храни и лекарства, но и на други стоки, а също така и да усещаме, че единния пазар в ЕС функционира. Утре темата е свободното движение на стоки, дори с ограничението на пасажерски транспорт и собствени автомобили.

Росеж Желязков припомни и издадената днес заповед от министър Кирил Ананиев, касаеща транспорта и разпорежда да се спазват стриктно следните забрани:

1. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол, с изключенията, посочени в т. 1.1 и т. 1.2.

1.1. За българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държавите по т. 1, се установяват следните мерки:

а)  за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача;

б) за водачите, които не предвиждат отпътуване към държава по т. 1, се прилага мярката по т. 1 с всички последици от нея.

1.2.  За водачите  на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но са граждани на някоя от държавите по т. 1 и/или влизат на територията на страната от държава по т. 1, се прилага следната мярка – влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.

2. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.

3. Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.

4. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на медицинска помощ.

5. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от  последния контакт със заболялото лице.

6. Всички лица по т. 1 и 5, поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.

7. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за  COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява.

8. При поява на  симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

9. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции предават на съответната друга регионална здравна инспекция данни за карантинираните лица, които ще пребивават на нейна територия.

10. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции предоставят информация по електронна поща или по телефон на общопрактикуващите лекари, за карантинирани лица от тяхната пациентска листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост, и съответно на собственика, управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват мястото за настаняване, в което карантинираното лице ще пребивава.

11. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 регионалните здравни инспекции информират кметовете на общините в съответната област, както и директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за карантинирани лица в домашни условия на територията на съответната област с цел осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

12. Регионалните здравни инспекции поддържат актуален списък на всички карантинирани лица на територията на съответната област с начална и крайна дата на карантината.

13. Утвърждавам образец на предписание по т. 1 и 5, съгласно приложението.