Със заповед на кмета на Община Пазарджик Тодор Попов от днес се преустановява работата на Градски пазар в Пазарджик и продажбата на всички нехранителни и промишлени стоки, с изключение продажбата на хранителни продукти.

Щандовете на открито на Градски пазар в Пазарджик ще могат да предлагат само плодове, зеленчуци и ядки.

Новите мерки са част от Заповед № 599/17.03.2020г. на кмета на Общината, с която се забранява провеждането и на частните мероприятия с масов характер на открито и закрито.

Заповедта е част от предприеманите мерки за недопускане на разпространението на COVID-19, с цел опазване на здравето и живота на жителите на града и общината.

Веднага след издаване на заповедта, търговците са уведомени да приберат стоката си и територията на пазара е дезинфекцирана.

Пълният текст на заповедта може да намерите на: https://pazardzhik.bg/bg/zapovedi-na-kmeta/zapoved-599/17032020-g-otnosno-razprostranenieto-na-covid-19