Биовет АД предостави за ползване на МБАЛ „Проф. Д. Ранев“ лични предпазни средства. Пратката включва защитни облекла, костюми и маски с висока защита, ръкавици, дезинфекционни препарати и маски за еднократна и многократна употреба. Материалите за предпазване от коронавирус е получил д-р Стоил Апостолов- управител на лечебното заведение в града. Биовет АД е направило дарение и на РУ- Пещера.

Новината съобщи гл. инсп. Елена Абаджиева. Полицаите ще бъдат снабдени с  маски за еднократна и многократна употреба, дезинфектант и ръкавици. Припомняме, че Биовет снабди с лични предпазни средства общинската администрация и служители, които ежедневно общуват с граждани, както и общинските структури по чистота, паркингите и общинските пазари, като част от мерките за спиране разпространението на коронавируса.