В последните дни доста възбуди интерес темата как се установяват заболелите и как се проследяват, днес докладвах подробно на МС за стратегията на Щаба, съобщи ген. Венцеслав Мутафчийски. Той представи и графично каква е ефективността на всеки един от тестовете и съответно кога е най-добре да бъде прилаган.

Има три основни начина за установяване на болните, според СЗО единственият достоверен начин е с Real Time PCR
теста, който е бавен, изисква обучен персонал, но дава точен резултат. Няма друг метод, който да е с такава степен на достоверност.

С този вид тест може да се установяват 1000 – 1200 случая дневно, това значи, че 30 000 теста могат да се правят месечно, като цената за това е 930 000 лв. месечно. За България от ЕС са отделени 600 000 такива теста.

Друг начин е флуоросцентен имунохроматографски тест, той се прилага за около пет минути с портативен апарат и се разработват тестове за директно гледане като тестовете за бременност, тези тестове ще дадат възможност за масово тестване. Предвиждаме, че те могат да се правят до 20 000 дневно, на месец това са около 300 000 теста, които съобразно цената са около 10 млн. лв. месечно.

Третият метод е антитяло базираните тестове – бързи тестове, с тях може да се установи колко души са заболели, без дори да разберат и са добили имунитет. Такива ще се правят до 40 000 на ден и струват около 10 млн. лв. на месец.

Първият вид тест е изключително важен, защото дава достоверен резултат. Вторият флуоросцентен имунохроматографски, той открива новозаболели и става много по-бързо, може да се използва за реално заболели в болница, медицински персонал развил симптоматика и лица от първи ред, също със симптоматика. При втория тест може да се разшири тази група и освен препоръката за стоене вкъщи на ученици, деца и възрастни, има шрипок спектър от групи, които могат да работят и за да може тези хора да работят, тези тестове ще се ползват за откриването именно в такива групи.

Третият вид тестове са важни за след втората половина на епидемията, защото ще дадат информация, колко хора са добили имунитет, така се оформят кохорти от лица добили имунитет и могат да не спазват вече мерките и де факто да работят. Тогава ще започне отпадането на мерките една по една. Това ще струва на правителството около 20 млн. лв. месечно.

Във вторият етап на кризата тези тестове ще струват и доста по-евтино.