Във връзка с множество запитвания Университетски комплекс „Здраве“-гр.Пазарджик разкрива сметка за дарения в помощ на лечебното заведение и ДКЦ. Събраните средства ще се използват за закупуването на предпазни облекла, маски, дезинфекционни препарати и други консумативи, така необходими на всички болнични заведения и техните медицински екипи в световен мащаб, a и у нас през последните седмици.

Освен парични дарения болницата приема и директни дарения на маски, облекла и консумативи.

Ние сме в борбата с коронавируса още отсамото начало. Можете да разчитате на нас!

Сметка за дарения на УМБАЛ „Здраве“, разкрита при Райфайзенбанк(България)

IBAN: BG07RZBB91551085906507

BIC: RZBBBGSF

Основание за дарение: COVID-19