Във връзка с необходимостта от ограничаване разпространението на COVID-19 кметът на Община Панагюрище Никола Белишки издаде Заповед № 192 от 31.03.2020 г., с която се забранява достъпът до детски и спортни площадки, дворните пространства на детски градини  и училища, до спортните бази на територията на община Панагюрище.

Считано от трети април /петък/ се забранява движението по улиците на населените места в състава на  община Панагюрище, на лица до 18 години от 20.00 часа до 6.00 часа, с изключение на движение, наложено по здравословни причини. Движението по улиците на населените места в състава на община Панагюрище, на лица над 18 години се забранява от 21.00 часа до 6.00 часа, с изключение на движение, наложено от полагане на труд и по здравословни причини.

Забранено е и събирането на повече от две лица на открити и закрити обществени места на дистанция по-малка от 1.50 м. между лицата.

Не се разрешава използването на вендинг машини за продажбата на кафе и други безалкохолни напитки и продукти, разположени на територията на община Панагюрище. Собствениците и лицата, извършващи търговска дейност чрез вендинг-машини да поставят знаци, с които да обозначат преустановяване на работата на вендинг автоматите.

Заповедта влиза в сила от 03.04.2020 г. до изричната ѝ отмяна.

Нарушителите ще бъдат санкционирани по реда на  Закона за административните нарушения и наказания.

Контрол по изпълнението на заповедта се възлага на служителите на РУ на МВР град Панагюрище, като същите са определени  за актосъставители по реда на чл. 37 от ЗАНН.