От  01 април до 16 април 2020 г. Българският Червен кръст Пазарджик съвместно с местната власт /кметове на села и общини/ започва раздаването  на индивидуалните хранителни пакети  от втори транш на “Хранителна програма – 2018 година.

За област Пазарджик с право на подпомагане по програмата за втори транш  са 744 лица  от следните групи:

·        Лица получаващи топъл обяд по ОП „Топъл обяд“ към общините – 360 човека

·        Възрастни хора над 65 години, които живеят саами и нямат близки да се грижат за тях – 161 човека

·        Лица попадащи под обхвата на  процедура „Патронажна грижа за възрастни хора с увреждания“ – 223 човека

 Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат  общо по 30,000 кг от 16 вида хранителни продукти.  

Продуктите ще се раздават  в общинските центрове и кметствата в областта. Пакетът  с хранителните продукти ще се предоставя на всяко правоимащо лице посочено в изготвения списък по възможност в къщи.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.  

Допълнителна информация гражданите могат да получат на тел: 0887 00 24 45