Уважаеми съграждани, скъпи приятели,

С настоящето използвам възможността да Ви уведомя, че по моя инициатива още от този понеделник ще стартира проект „Социална трапезария“, по който веднага ще започне приготвянето на храна за 200 човека. В тази връзка съм потърсил съдействието на кмета на Общината и той подкрепи това начинание, за което изказвам благодарността си.

Продуктите за първата седмица са подсигурени от заплатите, които дариха за целта общинските съветници от МК ВМРО-БНД. В тази връзка съм разпратили писма до управителите на всички вериги магазини и корпорации с молба за подкрепа на този наш проект. Прилагам копие от същото.Целта е проектът“Социална трапезария“ да се осъществява за времетраенето на извънредното положение.

Благодаря за вниманието и бъдете здрави!

Искрено Ваш
д-р Николай Пенев