С цел ограничаване разпространение на инфекцията от коронавирус, както и на база на решенията на Общински щаб за защита при бедствия в гр.Пещера и издадена заповед на кмета на общината – Йордан Младенов, от Районно управление в гр.Пещера предприемат допълнителни мерки изразяващи се в следните дейности:
Ограничава се движението от и към квартал „Луковица“, като за тази цел са обособени два контролно-пропускателни пункта – на улица „Свобода“ и улица „П.“Раков“.
С приоритет ще бъдат пропускани автомобили със специален режим на движение, лица нуждаещи се от спешна медицинска помощ, доставчици на хранителни стоки, екипи на ВиК и електроснабдяване. Останалите граждани ще бъдат пропускани само при неотложни причини: -полагане на труд и завръщане от месторабота, закупуване на хранителни продукти и лекарства.
Забранява се посещението на лица, които не са навършили 60-години на търговски обекти и аптеки всеки ден за времето от 08.30ч. до 10.30ч.
Пропускателната дейност ще се осъществява стриктно от служители на Районното управление в Пещера.