Всички структури на ОДМВР-Пазарджик работят с цел осигуряване на добър обществен ред, сигурност и спокойствие на гражданите, както и стриктно спазване на мерките за ограничаване на разпространението на инфекцията причинена от COVID-19, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Пазарджик.

Съгласно разпоредените дейности на входно-изходните артерии на гр.Пазарджик функционират 8 денонощни КПП, където гражданите преминават след проверка. Всеки ден за времето от 07.30ч. до 19.30ч. на две входно-изходни точки в пещерския квартал „Луковица“ също има обособени КПП, които се обезпечават от служители на местното районно управление. Пропускателния режим е въведен на основание заповед на кмета на общината.

Екипи от РУ-Панагюрище пък осъществяват засилен контрол по изпълнение на мерките от кмета на Община-Панагюрище за налагане на ограниченията в свободното придвижване на граждани по обществени места за времето от 20.00 до 06.00ч. за лица до 18 години и за времето от 21.00 до 06.00ч. за лица над 18 години.

В тази връзка по време на извършваните проверки на обществените места на територията на гр.Панагюрище полицейските екипи  са съставили 20 акта за установяване на нарушенията на заповедта, 6 акта за нарушения на Закона за движение по пътищата и Закона за българските лични документи,съставени са и 19 протокола за полицейско предупреждение.

Междувременно всички полицейски служители на дежурство в региона извършват и проверки за струпване на граждани на обществени места – паркове, градини, спортни площадки, места за отдих.

Следи се и за спазване на наложената карантина на лица, които попадат в тази категория. За всеки установен случай на нарушена карантина незабавно се извършва доклад към прокуратурата. Представители на ОДМВР-Пазарджик са в непрестанен контакт с членовете Областния кризисен щаб.